Gino Paradisi


Vai ai contenuti

Poesie dialettali 3

Poesie

‘Na reflessióne

Se tenassìme la uista
pure arrète alla ceffétta
se gudésse ‘e cchiù la uita
sènza …aué’ tutta ‘sta frétta!

La cuscénza ‘e j’auàre

Pe’ comme la cuscénza je martellàua
ca nne’ facéua bbène…i nn’aietàua
‘nòme tirchie…i carastùse
se ulétte demestrà’…cchiù generùse.

S’assettàtte ‘nfrónte a ‘na specchiéra
che’ je quatrìne ‘éntre a ‘na seppiéra
che remeràua i accarezzàua che’ je fiàte
i daglie spécchie je udéua…raddeppiàte!

P’accutà’ la uoce ‘e la cuscénza…
appermettétte la metà…’nbenefecènza!

Pe’ ssé…
chélle che tenéua ‘nnànte…
i pe’ je pòuere…
chélle che stéua…’nfrónte!

‘N’ellusióne

S’èue ‘ncuntràte tutte je petènte
pe’ crià’ ‘na bbase de pace i de sprànza
ma…so’ sùle paròle iettàte a je uénte
i la guèrra…
uà ‘nnante…sènza criànza!

‘Na reflessióne

Ularrìa fermà’…’ste sporche munne
i sfrennà’…l’alme ‘e la ggènte
pe’ udérle nude …sènza frùnne

i rrescì’ a capì’…che téue ‘nmènte!

Je tocce i la sciòlda

‘Ne geudì mmatìna aglie mercàte
‘ucìne a n’òme …renfregnàte
s’abbecenàtte ‘na fémmena piatósa
che petelàua ‘e farze da’ caccósa.

‘ Uane bbèlla fe’ ca tu nen te’ preccupazzióne
i che’ ‘sse chiagnesdè te fa’ ‘na pesezzióne
‘nvéce ie…crèpe notte i jorne pe’ sfangà’
perciò…pe’ unóre ‘e Ddì’…lasseme stà’!

Abbiàta a tè…rebbàtte la piatósa petelànte
tu te’ je sòlde…ca sì ‘ne chemmerciànte
‘nvéce ie perèlla…ténghe ‘ne tocce ‘e casétta
‘ne tocce ‘e campecéglie…i cacc’àta cusétta!

Bbèlla fé’… uide ‘e sparì’ sùbbete
ca tu…chiagnènne i ciaulènne
te’ tutte ‘sse tocce….
méntre ie…paiènne i iastemènne
ténghe …’na sciòlda ‘e iébbete!

‘Ne fiore che n’è sbecciàte

Piccule curecéglie ‘ndebbelìte
te si affacciàta sènza fa’ remóre
che’ la purézza ‘e chi nne’ t’è peccàte
pertènne tanta giòia i tante ‘elóre.

Me sìmbre ‘ne bocciòle ‘e ròsa
bbèlla …prefumàta i sènza spine
che…chiamàta da je Segnóre se repósa
‘nmése a je candóre ‘e ‘sse lettìne.

Sarìste stata amàta i cucchelàta
ma …’nt’èue fatta remané’ ‘ncìma a ‘ste munne
pe’ nen te fa’ spercà’ chess’ànema pelìta
i…t’èue rechiamàta pe’ j’etèrne sonne.

Nce appóte làgreme pe’ cunselà’ je còre
‘e chésta mamma che t’è parterìta
pe’ comme è triste i chiéna de delóre
i ‘nze rasségna ca te ne sì ita.

Mo’…che sta’ che’ j’àngele ‘nparaìse
nte ne scurdà’…
mànnece ògne tante…’ne serrìse.

La ciammarùca i je cellùcce

Pe’ ppiacére assegnerìa
le sa’ comme so’ lènta a cammenà’
ma tu che po’ ulà’…’imme
je munne comme uà?

Cara ciammarùca mia
è scurta l’allegrìa…
i régna òdie…i pecundrìa
‘nt’accórge comme uà
Ca nen ce uéue cchiù a chiappà’?

Chésta è la urdà…je munne
se stà a …scapecullà’!

Je pertecàlle

Addénga fa’ ‘n’espòste
ca uoglie reclamà’
i darce ‘na seccòsta
a ‘sta ciéca umanetà.

Nn’è uére ca me sprèscene
i uénghe ‘mbettegliàte
ma tutte se ne fréghene
i fenìsce…spetacciàte!
chésta …è la urdà.

Pulsante indietro
Pulsante avanti

Home Page | Pinacoteca | Poesie | Galleria | Recenzioni | Libro degli ospiti | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu