Gino Paradisi


Vai ai contenuti

Poesie dialettali 6

Poesie

La zanzàra

Mannàggia comme pingece!
m’abbòtte ‘e rattecà’…
nen è tante je delóre
pe’ quante è …je meccecóre!
Si piccula i ‘mpunìta
i rùnze ‘a fa’ scuccià’
me pèrde…’n’addermìta
ma…t’àglia spetaccià’ !

‘Ne ‘nvìte al mio amico VincenzoAttecchiàte i…arrattecchiàte
i mantenìteue je…refiàte
ca ‘sta rima è pe’ le récchie
de je singule i le cocchie.

Accettàte assegnerìa ‘sta ‘nvetàta
pe’ facce ddù’ resàte i ‘na magnàta
i ‘nfonne’ je cannarózze che’ le …’ncénze
pe’ festeggià’ je nòme ‘e Sant’ Ucénze.

Pssàteue le mane alla cuscénza
ca s’addè’ ride fine a crepapànza
perciò le frégne…je penzére i tutte je…strèsse
prima ‘e unì’…scarecàtele a je cèsse!

Prò…prima c’abbessàte a je battòcce
‘nfelàteue le mane alle saccòcce
ca quanne uabbecenàte a …je pertóne
addenìta tracenà’…’ne rialóne!

Chéste so’ le …forme
i chéste le…cappèlle
perciò… ie mo’ ue ‘nfórme
‘e recurdàreue ‘e ‘st’appèlle!

Ppe…sse…
Nen sacce ancóra addo’ ue métte
ma ‘uaspètte…je jorne sètte!

Ularrìa capì’

Patatè’…’immélla la urdà
ca nen Te’ ulìa manche de uardà’
‘ste munne ch’è reuntàte ‘na ‘mmennézza
rechìne de laménte i d’amarézza!

S’èue ‘mpretìte l’àneme i je còre
s’èue panùnte tutte je ualùre
i sènza féde j’òme s’è sberrìte
iastemènne chi j’è parterìte!

Ce se sprèscia pe’ ‘nventà’ la mòrte
i se fa a ccórza p’abbreuià’ la sòrte
sènza penzà’ ca s’addè’ arrènne cunte
‘nsangulentàme je munne p’ògne punte!

‘Nzómma Patatè’…pecchè nen ce agguide
ca mo’…se crùglia tutte i Tu …le uìde
rechiàppece a capézza i…sàleua je munne
prima c’arreuàme…a je sprefùnne!

Patatè’…forze so’ capìta la urdà
ca nen ce appóte cchiù pregliére pe’ saleuàrce
pecchè si sentenziàta…la cundànna
‘e ‘strùgliece da sule i…arrammeschiàrce!

La fine ‘e ‘na fòglia

‘Na stonna ‘e uénte
‘na seccòsta tra le frunne
‘na fòglia che se spènne!

S’annària…
s’abbedóna…
s’arrabbàssa…
se rebbèlla…

S’arrabbìa pe’ je céle
sbatte ‘nfàccia a ‘na canàla
strangulòzza che’ la prole
s’arrannària i po’ recàla.

Se sdellòzza…
s’accartòccia…
s’annascónne…
nse rebbèlla…

Je uénte s’è accutàte
i la fòglia addebbelìta
che’ ‘n ’ùtema nenneriàta
s’addòscia ‘ntèrra sènza uita!

Reflessiùne

Tutte je munne è chine de ‘ngestìzzia
che ‘nfanga je ualóre della ggènte
ca s’è teccàte je funne ‘e la ngurdìzzia
i nse respètta cchiù je…’Nnepetènte!

-------------


Se j’òme preiàsse ‘e cchiù je Segnóre
‘nzémbra a pace…féde i amóre
s’arrennìssere tutte je ualóre
a ‘ste munne marteriàte da je delóre!


------------


Gesù…pe’ comme Te trattàme
nne’ meretàme la clemènza
ma ‘ste munne ‘e mòrte i fame
chelpìsce sule…l’ennecènza!

Je strùmmele

‘na jernàta che nen tenéua niènte a fa’
azzeccàtte ‘ncìma a j’asteche a sbescecà’.
Spostènne sèggie scàtele i uècchie ‘mbrèlle
fra prole…babbalòtte i caccauèlle
me capetàtte ‘nmane ancóra ‘nzagagliàte
‘ne strùmmele che’ tré ò quàtte pengulàte.
M’assettàtte…
Sentétte je còre che battéua
i fòre …je uénte che scesciàua.
Pensàtte…
A j’anne spenzieràte i felìce
de’ j’orne cchiù bbéglie ‘e la uita
ma a chi le uà ddice…!
Bastàua ‘ne pézze ‘e legnàme
pe’ te scurdà’ ca te tenéua fame
la ggènte èra bbòna i respettósa
i cantàua cuntènta chiéna ‘e féde
pesènne je ualóre d’ògne ccosa!
E’ uére ca la ràscia nen ce stéua
ma chélle poche t’abbastàua pe’ campà’
ca delenguènza i catteuèria nen ce appetéua
i je munne ‘nte facéua preccupà’ !
All’ampreuìsa …la pòrta che sbattétte
i de colpe dalle mane me cascàtte
je strùmmele ‘mpreulìte i scantecciàte!
Sentétte ancóra je uénte che scesciàua
i ‘na uoce d’attèrra me chiamàua.
Quanta témpe èra passàte sènza accòrgemele
Penzènne i parlènne che’ ‘ne…strùmmele!

La luna i je sole

Oh luna…nen schemparì’…
‘ssa luce abbammaciàta che ce manne
c ‘ammànta d’ombra la nettàta
auéssa remané’ pe’ j’anne
pe’ facce refiatà’ ‘n’aria ulletàta.

Accàppe i nìnnere je laménte
che stàue spariàte pe’ je munne
i ammepìsce j’òdie della ggènte
che pò reflètte’ ‘npace fra je sonne.

Smorze je remóre…
fa’ adderà’ la pace…
reìnchie d’amóre…
‘sta tèrra ‘ddermìta…

Tu sole…nen appparì’…
ca comme t’arrìzze squarce ‘ste ‘ncante
rentredènne tutte je senteménte
de le metràglie se resènte je cànte
che strìchene àneme ‘nnecènte.

Arrappìcce i reìnchie de ‘ngurdìzzia
le mènte ‘e ‘st’ómmene cecàte
ch’èue pérze je ualóre ‘e la ggestìzzia
i…féde…amóre i pace èue abbelàte!

Arrattìzze la guèrra…
restrùglie j’onóre…
arrabbìle la sprànza…
pe’ ‘sta tèrra ferìta!
Un omaggio a Trilussa

‘Ne passere ferìte

Èra de maggie…i ‘ne pore celleccìtte
chelpìte dalla frézza ‘e ‘ne mashìtte
‘ntramertìte i che’ ‘na scénna appésa
se jette a reparà’…jentre a ‘na chiésa.

Dalla tendina ‘e je chenfessienàle
je prète s’accurgétte ‘e j’anemàle
ma…pressàte da je fedèle ‘ngenecchiàte
chentenuàtte a chenfessà’ …tutte je peccàte

‘Na fémmena …udétte je celleccìtte
i pe’ je scallà’…se je ‘nfelàtte ‘mpétte!
Ma all’ampreuìsa…se sentétte ‘ne cenguettìe
che resenàtte…fra pregliére i letanìe.

A cacchedùne ce scappàtte …’na resàta
ma a je prète…nne’ piacétte ‘sta bbrauàta
i tutte ‘nfuriàte…uà ‘ncima a j’altàre
i…che’ uoce ròssa…icétte sènza abbadàre!

Fratèlli…chi tè’… L’uccello… facésse je fauóre
‘e lassà’…’sta casa ‘e je Segnóre!

………

………Tutte j’ómmene se uardànne ‘nfàccia
i sènza capì’…je motìue ‘e ‘ste paròle
s’arrezzànne sènza fa’ remóre…
i chemenzànne a ‘scì’ …pe’ la feguràccia!


Ma je prète gredàtte…fermàute…!
forze…me so’ esprèsse malamènte
reunìte arrète…i statéme a sentì’…
sule chi è chiappàte… L’uccello…addè’ ‘scì !

A ciòcca bbassa …che la curóna ‘nmane
le fémmene …s’abbiànne pe’ ‘scì’…chiane a cchiane!

A ‘ste punte je prète neccóne ‘mbarazzàte
gredàtte…férme…stàteue jécche addo’ iate!
sentiteme tutte quante …i statéue assettàte
ie me referìsce sulamènte…a chi…
L’uccello…j’è chiappàte …jéntre alla chiésa!

Tutte le mòneche…rosce ‘nfàccia i…mertefecàte
a ciòcca bbassa…lassàune la chiésa …scunselàte!

Pe’ j’amóre ‘e Ddì’…gredàtte je prète ‘nquiatàte
sorèlle…fermàute…i stàteue acquiatàte
ca uoglie chiarì’ ‘na bbòna uòta a tutte quante
ca chélle che stònghe a ddìce…nn’è chélle che penzàte!

……...

……..Addè’ ‘scì’ solamènte chi è accucì ullàne
de stà’ jentre a la chiésa…..che’… L’uccello…’nmane!

Arrète a ‘na cappellétta lateràle
annascòsta a ‘n’àngule appartàte
‘na uaglienèlla che’ je fedanzàte
ce mancàtte poche che se sentésse male!


Che’ la faccia bbianca ‘e ‘ne pallóre smorte
se ggìra a je uaglióne i ce icétte…..
si uìste….te l’èra ‘itte ie…
ca je prète…se l’ èra accórte!

Pulsante indietro
Pulsante avanti

Home Page | Pinacoteca | Poesie | Galleria | Recenzioni | Libro degli ospiti | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu