Gino Paradisi


Vai ai contenuti

Poesie dialettali 7

Poesie

Se …se petésse

Se…se petésse…ularrìa
calà’ ‘a chésta strangulòzza
fermà’ ‘sta córza sènza féde
pelì’ je munne da ‘sta ‘mmennézza!

Se…se …petésse…ularrìa
arrènne’ a tutte cose je ualóre
rienchì’ l’umanetà d’onóre i pace
cagnènne … j’òdie che’ j’amóre

Se…se petésse…ularrìa
arrassegà’ ‘ste munne ‘nsangulénte
a nn’èsse’ surde a je laménte
cunselà’ je delóre della ggènte

Se…se petésse…ularrìa
leuà’ le troppe a chi arrauànza
spalancà’ j’occhie a chi nne’ uéde
ammenestrà’ le cose che’ criànza

Se…se petésse…ularrìa
rabbedenà’ je munne a part‘arrète
ca ‘ste pregrèsse c’è cariàte
a ‘struglie ‘ndefferènte le criàte

se…se petésse…ularrìa
racchemmannàrme a Te o Criatóre
‘e sentì’ ‘st’ànema ‘n delóre
ca sule Tu…je tè’ chisse petére!

‘Na fine delerósa

‘N’àlbere scurtecàte i sènza frunne
che’ le uràccia stòrte i ‘ncatenàte
s’è misse ‘ncape ‘e lassà’ ‘ste munne
che’ je còre…stanche i rassegnàte!

Piegàte i sdellezzàte da je uénte
che sìbbela comme a ‘n’affannàte
crèia ‘na sòrta ‘e meuménte
‘e ‘ne bballe d’anéme dannàte!

‘Na danza sènza rrèquia i menacciósa
che strégne l’alma ‘nterchenìta
i lancia ‘n’ùteme mònete d’accùsa
a ‘st’umanetà che s’è…’ntredìta!

S’è accórte ca ‘nce stà cchiù sprànza
p’arraccudà’ ‘st’ ómmene sbandàte
ca sènza respètte continua la mattànza
‘e pore ‘nnecènte che nt’éue peccàte!

E’ ‘strùtte da ‘sta uita sènza sènze
c’abbàda a je petére i je quatrìne
i surde a je remòrze ‘e le cuscénze
s’abbìa a cundannàrse je destìne!

La gestìzzia

Gestìzzia mia…
pecchè stà’ ‘ncappecciàta?
pe’ l’abbreuógna…
‘e comme uénghe…addepràta!

Reflessiùne…

Ddie c’è misse tante i è fatiàte
pe’ facce gudé’ la uita ch’è criàte
ma nu’ stame a fa’ sùbbete
sènza reflètte’ ‘n’attéme
strejènne chélle che c’è date!

…………

O’gge pe’ magnà’ niènte è bbone
le troppe t’arrauànza i uè’ sprecàte
‘sta ràscia petésse èsse’ ‘ne ‘uccóne
pe’ chiglie che se mórene affamàte!

-----------

Se je munne se geràsse a ciòccasotte
i se petìssere cagnà’ le pesezziùne
chiglie che mo’ ràttene sotte sotte
criarrìene le stésse cundezziùne
perciò ‘nce stà sprànza ‘e peté’ cagnà’
‘ste munne sùzze…s’auéssa sule arrammeschià’!

Je Natale

Le iustre ‘e ‘na stella
ce anzénga je cammìne
i ce pòrta neuèlla
ch’è nate je Bambìne

Ma st’anne nse sènte
j’addóre ‘e la fèsta
ca j’òdie ‘e la ggènte
s’è spàse i ‘ns’arrèsta!

Nen se spìra j’amóre
nen s’addóra la pace
nen se sciòglie je delóre
‘e ‘ste munne ‘ncapàce

Pure je Uttére ch’è nate
‘nchésta pura i santa nòtte
sta ‘mmepìte…sta ‘ngrugnàte
n’abbaccìsce a chéste bbòtte!

Pe’ scallàrse nn’è treuàte
je refiàte ‘e j’asenéglie
ma le bomme i carrarmàte
i je foche ‘e le metràglie!

Care bambenéglie nostre
Tu fa ‘nfénta i ‘nce uo’ créde’
ma pe’ Tè…’nce stà cchiù poste
pecchè j’òme…’nt’è cchiù féde!

I’ rame ‘e la glìua

‘A quanne je munne è nate
Comme a ‘ne simbéle de pace
m’èue …arrappresentàte….
La ggènte me se scàgna fra ‘e lore
ma nne’ rréscene a darme ‘ne ualóre!
Pecchè je rame che me stràccene
da je còre….
nne’ métte fine a j’òdie i je delóre
ca ‘ste munne è ‘ngùrde…
i ‘nn’ è ccapàce…
pe’ m’addeprà’ a semmenà’ la pace!

‘Na tèrra ferìta

Je uénte ce pòrta laménte d’aiùte
da ‘na tèrra seccòsta da n’òdie cuàte
de razze che ‘e colpe…s’èue scuciùte
i l’alme ‘e ‘nnecènte …èue strecàte!

Fra frate’ se spàrene sènza criànza
che’ còre de prèta i òdie cecàte
i abbelènne j’amóre la féde i la sprànza
s’addòprene…bomme i carrarmàte!

Mòrte sènza nòme…
Òdie sènza sènze…
ualóre calpestàte…
onóre ‘nsangunàte…

Se uarda ‘mpassìte ‘st’affrónte a la uita
i le sangue ‘e ‘nnecènte che ‘nfonne la tèrra
i surde a je chiànte ‘e ‘sta tèrra ferìta
‘nze sprèscia neciùne a fermàrla ‘sta guèrra!

Patatè’…arràpece je còre a ‘st’alme sberrìte
i mittece fine a ‘ste scémpie ‘nsenzàte
i arrénnece pace i amóre ‘nfenìte
‘nzémbra alla féde pe’ chi j’è criàte!


Cara uècchia bbefàna

Chella nòtte…accauallàta a ‘na schepétta
scecuràue selenziósa pe’ le tétta
che’ ‘ne sacche chine d’amóre i pazzièlle
ellemenàta dalle jùstre delle stelle.

Usetàue le criatùre ‘e tutte je munne
méntre ‘erméuene ‘ne ‘nnecènte sonne
stregnènnese c’amóre…je cuscìne
arrannecchiàte ‘nfreddelìte a ‘ne lettìne.

‘Nzémbra a tante ‘nfrìgne i papattèlle
careùne…sciùsce sicche i caramèlle
mettìue appìse ‘éntre a le causétte
j’amóre…la pace…i je respètte.

Cara uècchia bbefàna ‘mbafuccàta
de te la ggènte s’è…scurdàta
ca respètte i féde cchiù…nne’ sènte
i ‘strùglie tutte ‘ndefferènte!

Nne’ s’appènne cchiù niènte a je cammìne
pecchè le pazzièlle nne’ le uò’ neciùne
‘nce se cuntènta cchiù ‘e la causétta
ch’è troppe poche…i nu’…tenìme frétta!

Cara uècchia bbefàna abbandenàta
remittete a ggerà’ chélla nettàta
pe’ repertà’…la sprànza i la prejéra
‘ èntre alle case…alméne pe’ ‘na séra!

Pulsante indietro
Pulsante avanti

Home Page | Pinacoteca | Poesie | Galleria | Recenzioni | Libro degli ospiti | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu