Gino Paradisi


Vai ai contenuti

Poesie dialettali 8

Poesie

La schemméssa

Cette ‘e mmatìna ‘nmése a je mercàte
‘na cocchia ‘e gemèlle uguàle speccecàte
fregànne che’ ferbizzia ‘na ‘ntìsta cuntadìna
che’ ‘e la piazza se uantàua la cchiù fina!
Une ‘e je ddù’ s’abbecenàtte a ‘ne cìste
‘e fìcura sèsse bbèlle crètte crètte
méntre j’àute… senz ‘ èsse’ uìste
arrète a ‘ne traìne… s’annascunnétte!
Segnò’…’icétte je ‘mpertenènte alla ullàna
schemmétte ‘nfaccia a ‘ste passànte
ca ‘ssa césta ‘e fìcura me la magne sana sana
i se nne’ ce rrèsce…te le pàie tutte quante!
Cuccio’…ma a chi uo’ peglià’ pe’ féssa
comme fa’ a uénce ‘ssa schemméssa?
tu ‘nce sbaiócche i nen si uìste
quanta fìcura ce stàue ‘entre a ‘ste cìste!
perciò…pe’ unóre ‘e Dddì’…uìde addo’ addè’ ì’.
Ma je gemèlle fu tante petelànte
da métte’ a stizza la ullàna che’ la ggènte
che ‘ncuriesìta s’èra abbecenàta
pe’ udè’ comme fenéua…la bbrauàta!
Uà bbone…iamme…uàne ‘nnànte
i fàcce udè’ comme si sbrafànte!
S’èra sbafàte quace mèsa césta
quande se ggìra alla ullàna ‘ntìsta
chiedènne che’ criànza je permésse
ca pe’ bbesógne…auéua scappà’ a je cèsse!
La ullàna uauazzósa se ‘mpaunàtte
tutta cuntènta ca ‘nce l’èra fatte!
Ma nen passàtte manche ‘ne meménte
ca s‘arrappresènta je gemèlle ‘mpertenènte
-----------
ma ‘nn’èra chiglie ch’èra già magnàte
ma j’àte annascóste …uguàle speccecàte!
La ullàna ‘ntìsta…’ngnàra ‘e tutte
cagnàtte ‘e culóre i s’ammepétte
ca ‘nnante a j’occhie ce scurtàtte
la césta ‘e fìcura…bbèlle crètte crètte!

Je derìtte

Se nen te’ le strùtte bbone
pe’ peté’ …panógne
pe’ smòue’ je carre…
nen ce appóte le sampógne!

Je dubbie

E’ je Patatèrne…
ch’è criàte je munne…
ò ’ è je munne….
ch’è ‘strùtte je Patatèrne?....

Omaggio a Bruno

Doce i petènte sone de sprànza
i d’amóre sencère pe’ ‘sta tèrra scurdàta
sfrettàta da ómmene …sènza criànza
i da male petére che l’è gheurnàta!

Lirìnia…
nòme che scòte je còre ceciàre
i le mènte geniàle ‘e je figlie deuòte
reuéglia ‘ne foche d’orgòglie i d’onóre
facènne ‘ne corpe ‘e ‘ste tèrre remòte!

Lirinia…
che spùglie de ‘mmìdia i rancóre la ggènte
‘e ‘sta uàlle che frùlla d’arte i de stòria
i arrénne je respètte a tutte le mènte
pe’ ‘nn’ùneca uia ‘e ualóre i de glòria!

Lirìnia…
che nasce pe’ crésce lìbbera i fòrte
pe’ farze sentì’…che’ uoce ‘mpettìta
lettènne abbracciàte contra la sòrte
pecchè le cuscénze…t’èue parterìta!

La uoce ‘e la urdà

Se ué’ ‘nvetàte a casa de ‘n’amìche
je crìteche…se t’àue a magnà’ poche
se ‘nvéce te refrùllene la tàula
ce fa’ je resecùnte che’ la uìrgula!

Se te càpeta ‘e chiéde ‘ne fauóre
‘nte fa’ ‘ngannà’ ‘a tutte chélle mèle
pecchè…sémbra ca t’arràpene je còre
ma …’entre a lore …ce refrùlla sule fèle!


Se uà a fa’ uìseta a ‘n’ammalàte
ca si ‘bblegàte pe’ nn’èsse’ cretecàte
‘na uocca che te smòrfia ‘ne serrìse
te fa’ capì’ ca….scùcce i si’ curiùse!


Neciùne se le po’ negà’…
ca quanne uà pe’ dà’ le cundegliànze
gire …reuóteche…ma te uà’ a ‘ntregà’
‘e chélle che ce stà…’éntre alle stanze!


Quanne se ‘ncóntrene ddù’ fémmene
se fàue chempleménte a cchiù nen pòzze
ma le cuscénze nen se scérnene
i la ‘mmìdia…uè’ ‘nnascòsta ‘a ciànce i mòsse!

La fine ‘e j’anne

Ch’anne suzze i ‘nsangulénte
Chine ‘e stràge i de ‘ngestìzzia
quanta chiànte ‘e pòra ggènte
pe’ la corza alla ‘ngurdìzzia!

Baglióre ‘e bomme…
sone ‘e metràglie…
ch ’èue accìse…i nen sàue comme!

Quanta mòrte s’è spariàta
‘nmése all’àneme ‘nnecènte
quanta rascià s’è sprecàta
che petéua sfamà’ la ggènte!

Foche ‘e guèrra…
chiànte ‘e mòrte…
‘nfossa ‘e sangue s’è la tèrra!

Alme i còre s’èue ‘mpretìte
se uà ‘nnànte…’nse tremmènte
j’anne è scùrte…se n’è ìte
ma remànene…je laménte!

La uilla chemunàle

Se uàrde ‘nfaccia je buste rencreccàte
‘e ‘ste ddù’ ómmene ‘a tutte uneràte
ce po’ udé’ ‘na smòrfia desgustàta
pe’ la sperchìzzia ‘e ‘sta uilla abbandenàta!

Comme èra bbéglie ‘ste giardìne culeràte
ca dalla calùra te tenéua reparàte
i l ’aiòle fierìte te mannàune ‘nn’ammóre
i mo’…so’ ammósce sènza cchiù culóre!

Àlbere sfrennàte…
seggelìne scantecciàte…
mucchie de ‘mmennézza…
addóre de schefézza…

Lore ch’èue fatte sèmpre ‘a sentenèlle
alle pazzìe …j’amóre i le marachèlle
téue je còre che chiàgne de trestézza
ca ‘ntorne…stàue rechìne de ‘mmennézza!

Ulìssere calà’ da je baleuàstre
pe’ fermà’ neccóne ‘ste desàstre
i pe’ spremòue ‘ste ciòcche…carastóse
a rrènne’ je splendóre a ‘st’òase ‘e repóse!

Don Peppine i la perpèteua

Mariùccia…la perpèteua ‘e don Peppìne
comme ce seccedéua caccósa iéntre a la jernàta
la sentìue ‘e jastemà’ sènza remessiùne
alla minema cosa… daglie a ddìce ‘mprecazziùne!
Don Peppìne …’ne jorne…che’ tanta pacénza
ce icètte…Mariù’…quanne te seccédene ‘ste cose
‘nte l’addè’ peglià’ cchiù de tante…
magàre se te uo’ sfegà’…po’ jastemà’….
mannàggia je sergìtte i la iattùccia…!
Da chiglie jorne…Mariùccia attecchiàtte
je cunsìglie ‘e don Peppìne…
jastemènne sèmpre….je sergìtte i la iattùccia!
‘Na mmatina iétte attèrra alla cantìna
a ttòglie’ ’na bettìglia d’oglie…
i…tòma tòma…arrazzeccàua
jastemènne..je sergìtte i la iattùccia!
Don Peppìne la sentétte i tutte cunténte ce icétte…
Braua Mariùccia…ma che t’è seccése?
Don Peppì’…..
mannàggia je sergìtte i la iattùccia…
so’ ìte a ttòglie’ neccóne d’oglie i…
s’è reutecàta tutta la dameggiàna…
Mariù….mannàggia chiglie …che te fa campà’.!
Eh…’mbè’…quanne ce uò’…ce uò !

Je ddù’ ucchiaréglie


Neculì’…
m’èue ditte ca ce stà…na stangòna
che fa ….resescetà’ je morte!
pecchè..nne’ jame a preuà’?
Geuannì’…è témpe pérze…
petìme pure ì’ a preuà’…ma…!
Je jorne apprésse…se rencuntrànne
i Neculìne tutte abbacchiate....
icétte…a je chempàre…
che brutta fegùra che so’ fatte
chélla perèlla ce lè méssa tutta…
ma…‘ns’è manche…’mmermenìte!
‘Nvéce a te geuannì’…
dimme…comme è ìte a fenì’?
Eh chempà’…m’addè’ crede…
me so’ sforzàte tante pe’ me decide
ma alla fine…che’ tutta ‘na bbòtta
ce so ite …propria ‘entre a j’acchitte
Mannaggia … comme te ‘mmìdie
ma ‘imme chempà’…comme si fatte?
Chempà’…ma che sì capìte…
Nne’ ce so ìte pe’ niènte!

Pulsante indietro
Pulsante avanti

Home Page | Pinacoteca | Poesie | Galleria | Recenzioni | Libro degli ospiti | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu