Gino Paradisi


Vai ai contenuti

Poesie dialettali 9

Poesie

La besselétta ‘e je mòneche

‘Ne mòneche …ògne jorne
geràua che’ la besselétta
‘nmése a je mercàte
pe’ cercà’ ‘e farze dà’ caccósa.
‘Oppe ‘e ‘na jernàte ‘e cammìne
sènza fa’…manche ’na lìra…
s’abbecenàtte a ‘na bancarèlla
che’ la besselétta… uòta…
Sant’ Antònie…
J’òme tutte ‘ncazzàte…ce icétte
sénteme…’nsò’ ‘ncassàte ‘ne centèseme
perciò…’entre a ‘ssa besselétta…
ce pòzze métte’ sule….
‘ne pare ‘e …pallétte!...
je mòneche…sènza schempónnese
respennétte…te rengràzzie tante
tutte j‘ àute nen c’èue misse…
propria…niènte!

Mamma…

Te s’addè’ pèrde…
pe’ darte ‘ne ualore
s’addè’ seffrì’…
pe’ fa arrapì’ je còre!

Quante ie so’ chiante
si chiante…’nzémbra a mme
stregnènnemete ‘npétte
sènza sapé’…i’ perché!


‘Nte sì addermìta
pe’ me uglià’ je sonne
te sì aucchìta
pe’ m’accudà’ a je munne

Mo’… che uóglie chiàgne’…
i te ulésse arrènne’ amóre
m’accòrge ca nen ce appótene
manche cénte …còre!

Mamma…
s’addè’ seffrì’…
pe’ fa arrapì’ je còre
te s’addè’ pèrde…
pe’ darte ‘ne ualóre!

La lebbertà ‘e paròla


Sì’ lìbbere ‘e parlà’ ‘ndemegrazzìa
pe’ fa ualé’…je derìtte ‘e reclamà’
ma…..
‘nte sènte manche Dòmmene i Maria
i t’abbótte…sule ‘e scrìue i ciaulà’…!

La ‘urdà…còce!

Ognùne s’addè’ sprescià’…
‘e penzà’ a alta uoce…
gredènne la urdà’…
pure se ‘oppe còce!

‘Na uòta che ce proue
fa’ ‘mmìdia a tutte quante
pecchè la léngua che se mòue…
mmermenìsce…pure je Sante!

Comme se pazziàua…

T’arraddecìue che’ ‘ne fischie de rechiàme
i da ‘ns’accòccia tràue fòre ‘na pallìna
i, scurdènnete ca te tenéua fame
t’accucugliàue piegate che’ la schìna!

‘Na smòsta ‘e tèrra che’ je tacche
bastàua pe’ sbecià’ ‘na fòssa tonna
che’ ‘ne pezzùche tràue la lìnia pe’ je spacche
pelènne ‘ntorne ‘ntorne che’ ‘na frónna!

Mure a tté i la fòssa…
sdòsse ‘npétte a remané’…
meuìbbela…
quàtte iéta …’ne mercóne…
palme c’iaggiógne…i mùre
sènza stòrce palme…
‘ncàpe …’ncàpe…

Quanne le scùre te cascàua ‘ncóglie
i pe’ le còsse te sentìue ‘na pentìna
lassàue pèrde’ che’ je torcecóglie
che’ ‘nn’ùtema stennétta a ‘na pallìna!

‘na uoce premerósa che chiamàua
rempéua che’ ‘na bbòtta chiglie ‘ncànte
i rentrènne… che’ la pànza che regliàua
chiudìue la jernàta…i tràue ‘nnante!

Parapàtta i patta

‘Ne geudì mmatina a je mercàte
tra spòrte canìstre i trainèlle
udétte ‘ntèrra tutte sparpagliàte
‘ne mucchie ‘e méle mèse spetacciàte!
‘Na uàrdia che chiedéua spiegazzióne
pe’ sbreglià’ la patta ‘e chell’azzióne
i capì’…chi l’èra chemenzàta
‘e prime jùrne chélla…pagliacciàta!
‘Na fémmena auampàta i schezzegnósa
sprezzànte i…tutta tésa tésa…
se féce ‘nnante tutta roscia ‘nfaccia
ghenfiènne je coglie comme a ‘na ppappàccia!
Le sa’ che s’è permìsse ‘sta cafòna
a mmé…la cchiù segnòra de la zzòna
‘e nòbbele famiglia descendènte?
m’è offésa ‘nfaccia a tutte quante
trattènneme ‘a segnòra reustùta
i…scurdènnese ch’aglia èsse’ reurìta
m’è accheperchiàte ‘ncàpe ‘ne canìstre!
I…’mbè…mo’…attecchiéme neccóne assegnerìa
è ‘na nettàta che stònghe pe’ la uia
i chéssa è unùta propria a l’ora bbòna
trattènneme ‘a mariòla i da cafòna!
Ie ce so’ ddìtte…segnò’…se nen te l’o’ tòglie
ggira…forze tróue chelle méglie
ma…nen desprezzà’ la ròbba mia
ch’è chiéna ‘e sedóre i de fatìa!
Jéssa …’nvéce…tutta ‘mpertenènte
se l’è ‘mmaniàte quace tutte quante
tecchènne i sbescechènne je canìstre
s’è recapàte tutte le cchiù…’ntìste!
‘Nen sarìa manche niènte assegnerìa
ma po’…s’è méssa a sfotte l’aldanìa
‘icènneme mariòla pe je prézze
i ca la ròbba èra bbòna pe’ j’aiózze!
Ie nen ce so’ uiste cchiù…cridéme a Ddì’
l’èra preiàta cénte uòte ‘e la fenì’…
i se nen ce crìde demmànnele a ‘ste uècchie
finchè…le sangue m’è azzeccàte fine a j’occhie!
La uàrdia… che’ pacénza le calmàtte
i…uardènne la cuntadìna che’.... respètte
i… la segnòra…che stéua derempètte
facétte capì’…ch’èra tutte…parapàtta i patta!

E’ sule n’àtteme

‘Ncima a n’àlbere rensecchìte
pénnela …’na fòglia arrattrappìta
nenneriàta …doce doce da je uénte
pronta pe’ se spènne’…sènza uita!

‘Ne compleànne

Tra ‘ne becchiére pe’ brendà’ j’euènte
i tra abbràcce i bbàce a tutte quante
accètta ‘ste ddù’ righe ‘mpertenènte
che te lègge ‘nfaccia a je presènte!

Enrì’….
Pe’ festeggià’…j’ànta che te’ ‘ncóglie
t’oglie gredà’ ‘nfaccia a tutte quante
ca so’ felìce d’èsse’ mamma i moglie
cuntènta …i sènza ‘ne rempiànte!

Prò…
‘nn’approfittà’ i fàrtene ‘n’auànne
ca t’oglie bbène tante da merì’…
i spère de stà’ ‘nzémbra pe’ cent’anne
ma nen te scurdà’ ca chi chemmànna
…so sèmpre…ie!

Pulsante indietro
Pulsante avanti

Home Page | Pinacoteca | Poesie | Galleria | Recenzioni | Libro degli ospiti | Contatti | Mappa del sito


Torna ai contenuti | Torna al menu